O Poročilu o stanju planeta

Living Planet Report je celovita študija, katero izdaja WWF in o njej poroča vsaki dve leti. Preučuje svetovne trende biotske raznovrstnosti in zdravje planeta.

Poročilo o stanju planeta 2020 je 13. izdaja in prinaša znanstvene dokaze o tem, kar nam narava neprestano ponavlja: netrajnostne človeške aktivnosti so pripeljale naravne sisteme, ki podpirajo naša življenja, do roba.

Z več kazalniki, vključno z indeksom živega planeta (LPI), ki ga je razvilo Londonsko zoološko društvo (ZSL), kaže povprečen XX% padec v skoraj 21 000 populacij prosto živečih živali med letoma 1970 in 2016. Poročilo poziva svetovne voditelje, da se zgradi bolj trajnosten, odpren in zdrav svet za ljudi in naravo po COVID 19.