Kaj je indeks živega planeta?

Indeks živega planeta (LPI) že dve desetletji predstavlja kazalec za spremembe biotske raznovrstnosti in je pomagal pri globalnem informiranju o izgubi narave.

LPI spremlja skoraj 21 000 populacij ptic, rib, plazilcev in dvoživk po vsem svetu.

Za izračun povprečne spremembe v velikosti populacije z uporabo indeksa (spodaj) se združi na tisoče posameznih populacijskih trendov. Odstotek ne predstavlja števila izgubljenih posameznih živali, ampak odraža povprečno spremembo populacije živali.

Globalni indeks živega planeta 2020 kaže povprečen 68 % padec v spremljanih populacijah vretenčarjev med letoma 1970 in 2016.

Podatki so zbrani iz skoraj 4000 virov z uporabo sofisticirane tehnologije, kot so avdio naprave za spremljanje zvokov žuželk, droni in satelitsko spremljanje živali v gibanju, in celo tehnologijo veriženja blokov za sledenje vplivu poljedelstva na prosto živeče populacije. (Cook, B.2018).

Chapter image

Preberi Poročilo o stanju planeta 2020