Zdrava planeta podrazumeva zdrave ljude

Skoro svi aspekti ljudskog zdravlja zavise od bogatstva prirodnog sveta. Međutim, ako se trend gubitka biološke raznovrsnosti nastavi ovom brzinom, biće ugroženo zdravlje i dobrobit mnogih ljudi.

Društveni i ekonomski uticaji pandemije COVID-19 su poražavajući, te moramo shvatiti kako čovekov odnos prema prirodi doprinosi pojavi bolesti, sa ciljem sprečavanja novih.
Pumping water from a well

Kako možete da pomognete?

Stopa uništavanja prirode raste, a katastrofalne posledice ne trpe samo divlje vrste, već i ljudsko zdravlje. Posledice osetimo u svim oblastima našeg života.

Preduzmi nešto
Chapter image

Pročitaj Izvještaj o stanju planeta 2020.

Istraži dalje

The economy

Ekonomija

Gotovo sve naše ekonomske aktivnosti zavise od prirode. Ako se ne uhvatimo u koštac sa nestankom prirode, moraćemo se suočiti sa velikim poremećajima svetske ekonomije i opasnom pretnjom po živote milione ljudi.

Saznaj više
Food security

Sigurnost hrane

Za ishranu koristimo hiljade vrsta biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama. Isto tako, čitav niz drugih vrsta važan je za proizvodnju hrane, od oprašivača koji učestvuju u razmnožavanju važnih useva, do mikroorganizama koji obogaćuju zemljište.

Saznaj više
Voices for a living planet

Glas za život na planeti

Zabrinuti ljudi širom sveta dele jedinstven pogled kako, kao globalna zajednica, možemo da izgradimo otpornu i zdravu planetu za ljude i prirodu u svetu nakon COVID-19 pandemije.

Saznaj više