Kreni u akciju

Gubitak biodiverziteta. Klimatska kriza koja se ubrzava. Pandemije.

Sve je to deo stvarnosti u 2020. godini. Pespektiva deluje sumorno, ali je dobra vest da se sve više ljudi zalaže za promenu postojećeg stanja i za preduzimanje konkretnih mera za zaštitu prirode. Hoćeš li im se pridružiti tako što ćeš preduzeti nešto od niže navedenog?

Obećavam da ću....

People walking

Zaštiti prirodu: spreči pandemije

Podaci nam ukazuju na alarmantnu brzinu kojom priroda nestaje. Kako se prirodna sredina sve više fragmentira ili uništava, a ilegalna i neregulisana trgovina divljim vrstama i dalje raste, rizik od izloženosti ljudi bolestima poput COVID-19 značajno raste.

Potpiši peticiju

Istraži dalje

Voices for a living planet

Glas za život na planeti

Zabrinuti ljudi širom sveta dele jedinstven pogled kako, kao globalna zajednica, možemo da izgradimo otpornu i zdravu planetu za ljude i prirodu u svetu nakon COVID-19 pandemije.

Learn more
Why are we losing nature

Zašto priroda nestaje?

Dugo je moglo da se tvrdi da nam je “potrebno više naučnih podataka” za potpuno razumevanje kako ljudske aktivnosti utiču na prirodu. To više nije slučaj.

Learn more
Reversing nature loss

Preokretanje trenda gubitka prirode

Najnoviji modeli pokazuju da bi svet mogao da počne da se stablizuje i preokrene trend gubitka prirode već 2030. godine.

Learn more